„ZGODA NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polską Agencję Prasową S.A. (administrator), mojego wizerunku utrwalonego na fotografii lub wizerunku i głosu utrwalonego na nagraniu audiowizualnym lub imienia i nazwiska w związku z uczestniczeniem przeze mnie w Wydarzeniu, o którym mowa w Regulaminie zasad udostępniania i korzystania z sali konferencyjnej Centrum Prasowego Polskiej Agencji Prasowej (dostępnym na stronie internetowej https://centrumprasowe.pap.pl/regulamin

Zgoda obejmuje łącznie nieograniczone w czasie, nieograniczone co do terytorium (w szczególności w Internecie - na stronie internetowej administratora https://centrumprasowe.pap.pl), nieodpłatne, wielokrotne rozpowszechnianie przez administratora wizerunku lub imienia i nazwiska lub wizerunku i głosu w celu informacyjnym, promocji działalności administratora.

Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o zasadach przyszłego przetwarzania danych oraz o przysługujących mi uprawnieniach:

Informacja o danych osobowych

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polską Agencję Prasową S.A. (adres Bracka 6/8, 00-502 Warszawa) moich danych osobowych w zakresie mojego wizerunku (utrwalonego na fotografii lub nagraniu audiowizualnym) lub imienia i nazwiska lub wizerunku i głosu utrwalonego w związku z udziałem w nagraniu w czasie uczestniczenia przeze mnie w Wydarzeniu, o którym mowa w Regulaminie zasad udostępniania i korzystania z sali konferencyjnej Centrum Prasowego Polskiej Agencji Prasowej w celach określonych w zezwoleniu na wykorzystanie mojego wizerunku.

Oświadczam, że:

  1. Zostałam/-em poinformowany, że administratorem moich danych osobowych jest Polska Agencja Prasowa S.A. (adres: ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa) nr KRS 0000067663, a podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, odbywa się na podstawie ZGODY NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU (powyżej), jak również jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora w zakresie informacyjnym i marketingowym;
  2. Zostałam/-em poinformowany o prawie wglądu do moich danych osobowych przetwarzanych przez administratora, o prawie do żądania ich uzupełnienia, uaktualnienia, ograniczenia przetwarzania, poprawiania, przenoszenia a także usunięcia;
  3. Jestem świadoma/-y tego, że przetwarzanie powyższych danych osobowych i wykorzystanie wizerunku jest niezbędne i konieczne do prawidłowego i efektywnego korzystania z wykonanej fotografii, nagrania audiowizualnego w celach wskazanych wyżej;
  4. Zostałam/-em poinformowany o tym, że dane będą przetwarzane do czasu ustania celu informacyjnego, promocyjnego lub wycofania zgody.
  5. Podanie przeze mnie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych celów.
  6. Dane mogą być udostępniane podmiotom zapewniającym prawidłowe działanie serwisów internetowych, osobom, do których administrator kieruje swoje treści marketingowe.
  7. Wyrażam zgodę na to, żeby moje dane osobowe w postaci wizerunku (utrwalonego na fotografii lub nagraniu audiowizualnym) lub imienia i nazwiska lub wizerunku i głosu utrwalonego w związku z udziałem w nagraniu w czasie uczestniczenia w Wydarzeniu mogły zostać upublicznione nieograniczonemu kręgowi odbiorców poprzez publikację na stronie https://centrumprasowe.pap.pl.
  8. Zostałam/-em poinformowany/-a, że w celu skorzystania z praw przysługujących na mocy przepisów RODO skontaktuję się z administratorem z wykorzystaniem podanych danych kontaktowych lub pod adresem e-mail:  ochronadanychosobowych@pap.pl
  9. Podane przez mnie dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej przez mnie zgody (art. 6 ust. 1 pkt a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
  10. Zostałam/-em poinformowany o prawie do wniesienia skargi, na sposób przetwarzania danych przez administratora, do właściwego organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie).”